Powłoki wodociągowych kształtek żeliwnych – jakość, norma, badania

Kształki żeliwne kołnierzowe Powłoka epoksydowa Materbud

Powłoki wodociągowych kształtek żeliwnych – jakość, norma, badania

W firmie Materbud przywiązujemy ogromną wagę do wysokiej jakości powłok antykorozyjnych, którymi pokrywamy kształtki żeliwne. W ten sposób nie tylko spełniamy założenia właściwej normy, ale także realizujemy nasze firmowe cele by produkować kształtki wodociągowe najwyższej jakości. Całkiem niedawno powołaliśmy do życia nowoczesną malarnię, w której możemy pokrywać farbą epoksydową kształtki żeliwne o dużych średnicach. W naszej ofercie znajdują się również kształtki do wody pokryte innymi powłokami antykorozyjnymi, tj. powłoką bitumiczną zewnętrzną i cementową wewnętrzną.

Jaką rolę pełnią powłoki antykorozyjne kształtek żeliwnych?

Powłoki antykorozyjne kształtek z żeliwa sferoidalnego odgrywają ogromną rolę w procesie ich eksploatacji. Przede wszystkim chronią poszczególne elementy rurociągu wodociągowego przed korozją czyli zjawiskiem niszczenia powierzchni metalu na skutek kontaktu z otaczającym środowiskiem. Oczywistym jest, iż cząsteczki rdzy, które uwalniają się w procesie korozji, mogą przeniknąć wraz z wodą do organizmu człowieka i mieć bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia.  Kolejny ważny czynnik to odporność powłok malarskich zewnętrznych oraz wewnętrznych na uszkodzenia mechaniczne rurociągu. Dobrze wykonane i odpowiednio nałożone pokrycia kształtek żeliwnych zdecydowanie przedłużają ich żywotność i zdolność do eksploatacji. Niezwykle istotnym jest więc, aby powłoki antykorozyjne na kształtkach żeliwnych miały wysoką jakość, a także spełniały wymagania normy. 

Wymagania warunkowane normą dla powłok antykorozyjnych kształtek wodociągowych

Wymagania dotyczące powłok antykorozyjnych, którymi pokrywane są kształtki żeliwne do wody regulowane są stosowną normą PN-EN 14901:2020. Parametry w niej zawarte dotyczą zarówno sposobu malowania, m.in.  grubości powłoki, sposób nakładania, ale także jakości używanych farb. Każda farba stosowana do malowania kształtek wodociągowych musi posiadać atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH dopuszczające ją do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Procedura atestacyjna nakłada konieczność spełnienia wymagających kryteriów. W firmie Materbud tworząc powłoki antykorozyjne dla kształtek żeliwnych korzystamy z wysokiej jakości farb firm: Bs Coatings oraz Akzo Nobel.

Jak badać powłoki antykorozyjne kształtek żeliwnych?

Sposoby sprawdzania jakości powłok antykorozyjnych kształtek żeliwnych mogą być różne. W firmie Materbud cyklicznie powtarzamy pomiary powłok epoksydowych w trzech kategoriach: badanie adhezji czyli stopnia przylegania powłoki do podłoża, grubości farby oraz czystości materiału przed malowaniem. Badanie wykonujemy w certyfikowanym laboratorium Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Przeprowadzone badania potwierdzają wysoką jakość wykonywanych pokryć epoksydowych na naszych liniach malarskich oraz bardzo dobre przygotowanie powierzchni przed malowaniem.  Warto podkreślić, że w badaniu adhezji  wyniki, które uzyskaliśmy znacznie przekraczają wymagania normy.  Norma bowiem wykazuje wartości na poziomie 6-8MPa natomiast wartości dedykowane powłokom na kształtkach żeliwnych firmy Materbud oscylują wokół 14-19MPa.